Werkmethoden
“ Onze deskundigheid tot uw dienst ”
icone

Werkmethoden

Wij geven voorrang aan het contact en de relatie intuitu personae met u.
Vanaf de eerste afspraak geven wij u duidelijke informatie over de berekeningswijze van onze erelonen, en dit in overeenstemming met onze deontologische regels.

Wij geven voorrang aan kwaliteit gepaard met snelheid van werken. In de mate van het mogelijke komen wij liever tot onderhandelde oplossingen dan tot procedures, wanneer de relatie tussen u en uw handelspartners conflictueus wordt.
Een raad, een advies of een voorafgaande consultatie kunnen ernstige moeilijkheden, lange conflicten en de kosten die ze met zich meebrengen, voorkomen.