Voorstelling
“ Onze deskundigheid tot uw dienst ”
icone

Voorstelling

Ons kantoor werd opgericht in juli 2002 door mr. Daniel DESSARD, lange tijd vennoot van de Stafhouders HANNEQUART & RASIR in de gelijknamige associatie.

Ons team geniet een erkende ervaring op vlak van ondernemingsrecht. Wij zijn meer in het bijzonder gespecialiseerd in de materies van intellectuele eigendom, mededinging, handelspraktijken, vennootschaps-, distributie- en aansprakelijkheidsrecht, evenals in bouwrecht. Die specialisaties houden ons niet tegen om al uw problemen te behandelen die verband houden met handels- of zelfs administratief recht, dat nauw verbonden is met ondernemingsrecht.

In die materies staan wij u terzijde voor een eerste adviesverlening, een consultatie, een vergadering met uw belangrijke klanten, het onderhandelen van contracten of het opstellen ervan. Vanzelfsprekend staan wij u ook bij, als de nood zich ertoe dwingt, in alle gerechtelijke procedures.

Op nationaal vlak komen wij tussenbeide in alle gewesten van het land, dankzij een netwerk van gespecialiseerde correspondenten. Op internationaal vlak maakt ons kantoor deel uit van het netwerk IURICOM, waardoor wij zowel in Europa als in Noord-Amerika contacten hebben met confraters die wij allen persoonlijk kennen, wat de efficiëntie bevordert. Wij blijven dus op ieder ogenblik uw bevoorrechte gesprekspartner voor het beheer van uw dossier, ongeacht de plaats waar het geschil plaatsvindt of het onderwerp van de consultatie.

Het is de wens van het kantoor en zijn medewerkers om de actualiteit op de voet te volgen door persoonlijke opleiding, het schrijven van artikels van rechtsleer en het woord te voeren tijdens conferenties.

Wij willen u nauwkeurige en praktische adviezen verschaffen die afgestemd zijn op uw problemen, en dit met bekwame spoed en met het behoud van de essentiële kwaliteitsvereisten in de menselijke relatie met u.