VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET EPC BIJ DE VERKOOP OF VERHURING VAN VASTGOED
icone

VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET EPC BIJ DE VERKOOP OF VERHURING VAN VASTGOED

De wet stelt dat het EPC bij zowel de publiciteit voor de verkoop als voor de verhuring van vastgoed meegedeeld moet worden. Eigenaars die hun vastgoed willen te gelde maken of verhuren, lopen het risico op zware sancties indien ze zich hieraan proberen te onttrekken!

De wet stelt dat het EPC bij zowel de publiciteit voor de verkoop als voor de verhuring van vastgoed meegedeeld moet worden. Eigenaars die hun vastgoed willen te gelde maken of verhuren, lopen het risico op zware sancties indien ze zich hieraan proberen te onttrekken!   Het EPC komt voort uit een systeem voor energiecertificering dat werd ingesteld door het Europees recht om zo de energieprestaties van gebouwen te evalueren. Hierbij worden verschillende criteria in aanmerking genomen: het isolatieniveau, de prestaties van de verwarmingsinstallatie, het gebruik van zonne-energie en het ventilatiesysteem van het gebouw. Het is de bedoeling om de persoon die het EPC inkijkt, informatie te verschaffen over de prestaties van een gebouw. Dit document maakt dus duidelijk of het gebouw al dan niet energiezuinig is, wat essentieel is bij zowel de verkoop als de verhuring van vastgoed. Sinds 1 januari 2015 verplicht de wet om het EPC te vermelden in de publiciteit voor zowel verkoop als verhuring van vastgoed. Eigenaars die hun vastgoed willen te gelde maken of verhuren, kunnen er sindsdien dus niet meer aan ontkomen. Daarnaast dient de eigenaar dit certificaat ook te overhandigen vóór de ondertekening van de verkoopovereenkomst bij een verkoop, of van de huurovereenkomst bij verhuring. Als dit niet gebeurt, kan het Gewest de verkoper of verhuurder een geldboete opleggen. Die kan vrij hoog oplopen want ze bedraagt € 2 per gebouwde kubieke meter, met een minimum van € 250. Het is bijgevolg nodig om er aandacht aan te schenken. Een EPC blijft tien jaar geldig. Indien het gebouw in die periode opnieuw wordt verkocht of verhuurd, hoeft er geen nieuw certificaat opgemaakt te worden, tenzij er aanpassingen uitgevoerd zijn die een invloed hebben op de energieprestaties. In dat geval moet een nieuw certificaat opgesteld worden.