News
“ Onze deskundigheid tot uw dienst ”

News

AOP, IGP en andere oorsprongsbenamingen: hoe kunt u met zekerheid de geografische herkomst van onze producten nagaan?

Mensen vinden de herkomst van producten vandaag de dag belangrijker dan ooit, maar het is niet altijd makkelijk daar wegwijs uit te raken!

 

Beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen zijn sinds een aantal maanden zeer actueel. Ze spelen i...

Conferentie over Intellectuele Eigendom in de club met de Winnaars van Netwerk Ondernemen

We denken soms dat intellectuele eigendom ons niet aanbelangt omdat ons product of onze dienstverlening niet innoverend is! Dat is een misvatting!

Intellectuele eigendom gaat alle ondernemers aan, zelfs als hun bedrijf, een product, de ontwikkeling van een concept of van ee...

VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET EPC BIJ DE VERKOOP OF VERHURING VAN VASTGOED

De wet stelt dat het EPC bij zowel de publiciteit voor de verkoop als voor de verhuring van vastgoed meegedeeld moet worden. Eigenaars die hun vastgoed willen te gelde maken of verhuren, lopen het risico op zware sancties indien ze zich hieraan proberen te onttrekken!

De wet stelt dat het EPC bij zowel de publiciteit voor de verkoop als voor de verhuring van vastgoed meegedeeld moet worden. Ei...