News
Onze deskundigheid tot uw dienst
icone

News

Conferentie over Intellectuele Eigendom in de club met de Winnaars van Netwerk Ondernemen

We denken soms dat intellectuele eigendom ons niet aanbelangt omdat ons product of onze dienstverlening niet innoverend is! Dat is een misvatting!

VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET EPC BIJ DE VERKOOP OF VERHURING VAN VASTGOED

De wet stelt dat het EPC bij zowel de publiciteit voor de verkoop als voor de verhuring van vastgoed meegedeeld moet worden. Eigenaars die hun vastgoed willen te gelde maken of verhuren, lopen het risico op zware sancties indien ze zich hieraan proberen te onttrekken!

AOP, IGP en andere oorsprongsbenamingen: hoe kunt u met zekerheid de geografische herkomst van onze producten nagaan?

Mensen vinden de herkomst van producten vandaag de dag belangrijker dan ooit, maar het is niet altijd makkelijk daar wegwijs uit te raken!